Automatická kresba

Co je automatická kresba?

Automatická kresba má mnoho forem i způsobů využití - od diagnostiky po harmonizaci. Stalo se Vám někdy, že jste si při telefonování, během porady nebo při nezáživném výkladu ve škole kreslili na papír a nechali jste Vaši ruku kreslit, co sama chtěla, zatímco Vaše mysl se toulala někde zcela jinde? Pohybovala se Vám ruka sama od sebe, aniž byste museli myslet, jaký tah a kterým směrem uděláte? Pokud ano, tak jste prováděli automatickou kresbu. Klíčem pro tento stav je pravá mozková hemisféra, která je při automatickém kreslení více zapojena, zatímco ta levá, "rozumová", zůstává "vypnutá" - to znamená, že nepřemýšlíte o tom, co kreslíte.

Pomocí automatické kresby Vám mohu pomoci při uvolňování negativních energií - naučím Vás kreslit například tzv. vykreslovací obrázek, díky kterému se můžete sami zbavovat toho, co Vás tíží. Na zakázku Vám nakreslím podpůrný harmonizační obrázek přímo pro Vás. Automatickou kresbu ráda používám při diagnostice např. ve vztazích, při nemocech, při zjišťování zón v prostorech a samozřejmě také k harmonizaci. 

Příklad automatické kresby (Jana Korbelová)