16 - zimolez kozí list

23.10.2018

Zimolez kozí list pomáhá lidem, kteří uvízli v minulosti, navrátit se zpět a prožívat přítomnost, aniž by přišli o své vzpomínky na minulost. Do stavu Zimolezu se člověk může dostat např. když mu zemře partner nebo blízký přítel a on se stále v myšlenkách i v rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali, co dělali, jaké to bylo, když byli spolu.

Pomáhá i dětem, které např. odjeli na letní tábor a stále se jim stýská po domově. Je to pravý opak stavu bílé lesní révy, která žije v budoucnosti.

Pomáhá soustředit se na přítomnost a podívat se na minulost z nadhledu.

zimolez kozí list (Lonicera caprifolium)

Negativní kritéria (pro indikaci): Uvězněn v minulosti, neschopnost odpoutat se od minulosti, nostalgie. Touha po minulosti, stesk po domově, přátelích apod., neschopnost žít v přítomnosti, snaha začít všechno znovu od začátku, tito lidé mohou oslepnout či ohluchnout.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence je mostem mezi minulostí a přítomností, ze kterého můžeme pozorovat proud vlastního života. Schopnost změny, čerpání zkušeností z minulosti a jejich uplatňování v přítomnosti.

Žiji pro dnešní den.