26 - devaterník penízkovitý

23.10.2018

Již se vám někdy stalo, že jste zůstali hrůzou zcela nehybní, neschopní jediného pohybu či slova? Tak to jste se nacházeli v negativním stavu Devaterníku penízkovitého. Tento stav se často vyskytuje, jsme-li svědky nebo účastníky nehod, nebo když si uvědomíme, že nechybělo málo a mohlo se stát neštěstí. V tu chvíli se může opožděně dostavit hrůza, kterou Devaterník penízkovitý dokáže vyrovnat.

Jeho negativní stavy se také mohou objevit uprostřed noci, kdy se probudíme z velice ošklivého snu nebo trpíme-li nočními můrami.

Je další esencí, kterou obsahuje Krizová esence.

Pomáhá zbavit se děsivých snů.

devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium)

Negativní kritéria (pro indikaci): Hluboké, obrovské strachy, stavy nouze, panika, panický strach. Pocity hrůzy a paniky, bušení srdce, zpocené ruce, bolest v solar plexu, nervová labilita a zhroucení, bezvědomí.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence pomůže každému, kdo ustrne v panickém strachu, opět v sobě objevit spontánnost a odvahu přijímat život tak, jak plyne. Odvaha, vytrvalost v extrémních situacích, zharmonizovaná centra solar plexus, pocity štěstí a bezpečí.

Jsem v kontaktu se svou duší.