29 - snědek okoličnatý

23.10.2018

Pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat - ať již mentálních či fyzických. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala. Ideálně se používá ihned. Těmito šokujícími událostmi mohou být různé nehody, rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, vyděšení, špatná zpráva apod.

Je součástí Krizové esence (Rescue Remedy).

Pomáhá osvobodit mysl od smutku.

snědek okoličnatý (Ornithogalum umbellatum)

Negativní kritéria (pro indikaci): Následky šoků, šok ze zlé zprávy, ze ztráty blízkého, trauma po nehodě apod. Traumatizující zážitek. Hluboký zármutek při úmrtí či nehodě, trauma z dětství i hluboké minulosti, koktavost, špatné vyjadřování, nestabilita, následky psychického či fyzického šoku, silné bolesti.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence přináší úlevu a vyrovnanost po prožitém šoku. Utišení duše a bolestí, vnitřní síla a probuzení se, regenerace, posílení nervového systému, útěcha, schopnost orientace, energetické pročištění.

Zbavuji se všeho negativního.