30 - kaštanovník setý (jedlý kaštan)

23.10.2018

Jedlý kaštan slouží na extrémní mentální úzkost, na naprostou beznaděj, kdy má člověk pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světýlko na konci tunelu, budoucnost je černá, již je nečeká nic pěkného. Mohou mít pocit, že je opustil Bůh.

Pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a přinavrátit víru.

kaštanovník setý (Castanea sativa)

Negativní kritéria (pro indikaci): Extrémní vnitřní hluboké duševní útrapy, mučivá úzkost, destrukce. Nejhlubší zoufalství, beznaděj, nezvládnutelná vnitřní bolest - např. při úmrtí, těžké nemoci, bezvýchodná situace, bloudění ve tmě.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence pomáhá vystoupit ze tmy duše do jejího světla. Vysvobození, důvěra ve vyšší vedení, znovunalezení sebe sama, pochopení změny a nové šance, víra, schopnost zvládat životní překážky.

Po každé noci přichází nové ráno.