33 - ořešák královský (vlašský ořech)

23.10.2018

Tato esence pomáhá člověku přizpůsobit se změně či změnám, které se v jeho životě staly, ať již jde o začátek školní docházky, stěhování, nové zaměstnání, nový vztah, menopauza, ovdovění atd. Zároveň je považována za průlomce spojení a je výbornou esencí, když chce, např. člověk přestat kouřit či jíst čokoládu. Vlašský ořech pomůže zpřetrhat vazby na minulost a odpoutat se od cigarety či čokolády.
Vlašský ořech také pomáhá při přecitlivělosti na vnější okolnosti. Člověk typu vlašského ořechu ví přesně, co chce a jde si svou cestou za svým cílem, nicméně jsou chvíle, kdy jej silný názor jiné osoby, rodinné vazby či pouta k minulosti strhnou zpět či z jeho cesty. V tu chvíli Vlašský ořech pomůže daného člověka vrátit zpět k jeho představám a jeho cestě.

Je to výborná esence pro lékaře, terapeuty a všechny, kdo pracují s lidmi, aby jim pomohl udržet si stálost a ochranu před vlivy druhých lidí.

Pomáhá vést nás přes všechno, abychom neztratili cestu.

ořešák královský (Juglans regia)

Negativní kritéria (pro indikaci): Ochrana před změnami a vnějšími vlivy, problémy v období změn. Přechodný pocit nejistoty, frustrace plynoucí z minulosti, kolísavá mysl a snadná ovlivnitelnost v rozhodujících nových fázích života, skepse.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence je vynikající podporou v období změn a proměn. Umožnění nového životního kroku - např. změna zaměstnání, rozvod apod., nový začátek, nezaujatost, opuštění minulosti a vykročení ze "starého kruhu".

Každé mé pozitivní rozhodnutí mě přibližuje k cíli.