4 - zeměžluč okolíkatá

23.10.2018

Esence Zeměžluči pomáhá lidem, kteří mají slabou vůli a jsou podřízeni, aby se postavili na vlastní nohy, aby dokázali stát sami za sebou a říci "NE", aniž by měli pocity viny. Lidé typu Zeměžluči jsou obvykle tiší a plaší, spíše se nechávají vést, než že by projevovali svá vlastní přání a nápady. Chtějí druhé lidi potěšit. Nechávají se ostatními využívat, ochotně slouží a často jsou bez energie a snadno se unaví.

Pomáhá k získání většího respektu.

zeměžluč okolíkatá (Centaurium umbellatum)

Negativní kritéria (pro indikaci): Slabá vůle a ovlivnitelnost, neschopnost říci "ne", přílišná horlivost pomáhat druhým, úslužnost, posluhování. Malé sebevědomí, slabost vlastní vůle, vyčerpanost a přepracovanost v důsledku neschopnosti odmítnout a říci "ne", přehnaná reakce na přání druhých nedovoluje plnit vlastní životní poslání, role otroka, který je pro svou dobrotu zneužíván.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence pomáhá respektovat vlastní individualitu stejně jako individualitu ostatních. Schopnost říci "ne", uvědomění si vlastní ceny, skupinová integrace s vědomím vlastní identity, vědomé použití vůle, pochopení sebe sama a svého životního úkolu, zodpovědnost za svůj život.

Jsem zodpovědný za vše, co ve svém životě vytvářím.