2 - topol osika

23.10.2018

Topol osika neutralizuje strachy a obavy, které nelze pojmenovat, jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, pocity, že se něco stane, ale člověk neví co a proč. Při těchto náhlých záchvatech hrůzy se člověk může potit a třást. Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami. (viz též esence 26 - devaterník penízkovitý).

Pomáhá proti strachu z neznámých věcí, proti panice bez zjevné příčiny.

Topol osika (Populus tremula)

Negativní kritéria (pro indikaci): Strachy a obavy z neznámých příčin. Bezdůvodné obavy, neurčité úzkosti, nejasné předtuchy, tajný strach z neznámé pohromy, stísněné pocity, špatné sny.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence pomáhá otevřít se pravdě a síle života. Zbavení se strachu, překonání nedůvěry, duševní vzkříšení, schopnost být vnímavější a citlivější pro jemnější roviny vědomí, pochopení vyšších duchovních světů.

Důvěřuji a miluji.