20 - kejklířka skvrnitá

23.10.2018

Kejklířka je další z esencí na strach pomáhá zvládat známé, pojmenovatelné strachy - například strach ze tmy, samoty, chudoby, ztráty zaměstnání, pavouků apod. Lidé typu kejklířky skvrnité jsou plaší, stydliví, bojácní, uzavření. Při projevech na veřejnosti se červenají a koktají, trpívají nervózním smíchem.

Pomáhá sesbírat odvahu a čelit strachu.

kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus)

Negativní kritéria (pro indikaci): Fobie, strach z konkrétních, skutečných, známých věcí, strachy denního života. Strach z určitých věcí - např. ze tmy, zkoušky apod., fobie, nervozita, přecitlivělost, poruchy spánku, bolesti břicha a hlavy.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence uvolní napětí a umožní jednat z vlastní podstaty a ne pod vlivem nepříznivých okolností. Odvaha, důvěra, citlivost, porozumění pro druhé, pacientovy ledviny se osvobodí od strachu.

Ve svém srdci nacházím víru, naději a lásku.