24 - borovice lesní

23.10.2018

Lidé, kteří trpí negativním stavem skotské borovice, se stále za všechno omlouvají. Trpí pocitem viny nejen za svoje chyby, ale mají pocit, že jsou odpovědní za všechno, co se děje kolem nich i někomu druhému. Obviňují se i za chyby druhých, s nimiž nemají vůbec nic společného. Pokud onemocní, věří, že si svou nemoc zasluhují. Jejich pocit viny ničí radost ze života.

Pomáhá zvládnout pocity viny.

borovice lesní (Pinus silvestris)

Negativní kritéria (pro indikaci): Výčitky, pocity viny, neustálé sebeobviňování a nespokojenost se svým úsilím, omlouvání se, sebevýčitky. Pocity viny, sebeobviňování, výčitky, nesmělost, zodpovědnost za chyby druhých, zbabělost, podceňování sebe sama, touha se obětovat, špatné svědomí.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence pomáhá zbavit se pocitu viny a otevřít se lásce. Odpuštění sobě samému, akceptování sebe sama, trpělivost, pokora, skromnost, soucítění s druhými.

Odpuštění je klíčem ke štěstí.