3 - buk lesní

23.10.2018

Je velice obtížné pracovat nebo žít s člověkem v negativním stavu Buku lesního. Ať uděláte nebo řeknete cokoli, bude to špatně. Pouze on má pravdu a všichni okolo něj se mýlí. Odlišnosti považuje za hloupost. Mají pocit vlastní nadřazenosti. Dr. Bach napsal, že jej potřebují lidé, kteří "cítí potřebu vidět více dobra a krásy ve všem kolem sebe". Chybí jim soucit a porozumění.

Pomáhá vžít se na chvíli do kůže jiného člověka - chápání - tolerance.

buk lesní (Fagus sylvatica)

Negativní kritéria (pro indikaci): Kritika, netolerance a neshovívavost vůči ostatním. Kritika, arogance, netolerance, odsuzování druhých lidí bez snahy pochopit je a vcítit se do jejich myšlení.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence učí poznávat hranice tolerance a intolerance. Tolerance, soucítění s druhými, schopnost porozumět a správně analyzovat, dobré diagnostické schopnosti.

Jsem v souladu sám se sebou i s druhými.