38 - vrba bílá

23.10.2018

Negativním stavem bílé vrby je zatrpklost, zahořklost, pocit nespravedlnosti vůči vlastní osobě, ukřivděnost a sebelítost. Dramatem takové osoby je "lituj mě" - typickou větou je: "Proč zrovna já? To si nezasluhuji!" Jsou obtížnými pacienty, protože je téměř nemožné je uspokojit a jen neradi přiznávají, že se jejich stav zlepšuje.

Osoba v negativním stavu bílé vrby nepřeje druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. S druhými si povídají proto, aby je mohli shazovat a kritizovat. Rádi kolem sebe šíří pesimismus.

Pomáhá povznésti se nad sebetrýzeň a osvojit si pozitivní přístup k životu.

vrba bílá (Salix alba)

Negativní kritéria (pro indikaci): Zatrpklost, pocit oběti osudu, permanentní trpitel, smutek z nepřízně osudu. Zahořklost, hněv, "oběť osudu", obviňování druhých ze svého osudu, čímž dochází k hromadění toxických látek v těle, typ škarohlída, negativní pohled na svět, sebelítost.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence pomáhá vystoupit z role oběti osudu a přijmout odpovědnost za svůj život. Zodpovědnost za svůj život i osud, radost a optimismus, tvůrčí aktivita.

Myslím a jednám pozitivně.