5 - rožec (voskovka)

23.10.2018

Rožec je na nerozhodnost, která se projevuje tím, že neustále hledá radu a potvrzení u druhých. Na rozdíl od chmerku ročního je schopný se rozhodnout, ví, co chce. Avšak ve chvíli, kdy se rozhodne, začne o svém rozhodnutí pochybovat a ptá se všech kolem sebe, co má udělat a jak. Nakonec si to udělá tak, jak původně chtěl, jenomže ztratí spoustu času a může svou příležitost promarnit. Nebo se nechá ovlivnit názory druhých, a když to nevyjde říká si: "Já věděl, že to mám udělat po svém!".

Pokud je osoba typu rožce nemocná, pravděpodobně vyzkouší všechny jí navrhované a doporučované terapie a léky.

Pomáhá těm, kteří znevažují svůj vlastní názor.

rožec (Ceratostigma willmottiana)

Negativní kritéria (pro indikaci): Hledání pravdy a potvrzování u ostatních lidí, nedostatečná sebedůvěra, pochybovačnost. Nedůvěra ve vlastní názor, pochybnosti o sobě samém a svých schopnostech, slabá vůle, neschopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, závislost na mínění druhých.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence pomáhá najít vnitřní pravdu a otevřít se vlastní intuici a důvěře ve své schopnosti. Intuice, vnímání vnitřního hlasu, schopnost naslouchat, důvěra v sebe sama, být v kontaktu se svou duší, sjednocení abstraktního a konkrétního myšlení.

Z myšlenky roste energie a z energie roste myšlenka.