7 - poupě jírovce maďalu

23.10.2018

Lidé, kteří potřebují tuto esenci, se nedokážou poučit z chyb, které udělali v minulosti. Ani nedokážou využít pozorování chování a chyb druhých, aby se jim sami vyhnuli. Díky tomuto stálému opakování stejného modelu chování (například navazování vztahu se stále stejným typem člověka, vykonávání stejného zaměstnání apod.) nejsou schopni posunout se ve svém životě vpřed. Navíc se na své chyby snaží zapomenout, nevěnovat jim pozornost, takže nemají vodítko, které by je dovedlo k jejich základní příčině. A potom se mohou ptát: "Jak je to možné, že nikdy nenajdu to pravého partnera? Po určitém čase se všichni chovají naprosto stejně!"

Pomáhá zbavit se těžkostí způsobených opakováním chyb.

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Negativní kritéria (pro indikaci): Neschopnost poučit se z chyb, opakování stejných chyb, zavedený stereotyp. Nepoučitelnost zkušenostmi, neustálé opakování stejné chyby, nepozornost, chození v kruhu a neschopnost z něho vykročit, nemožnost udělat nový životní krok.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Esence nás učí nebýt nástrojem situace, ale kreativním tvůrcem vlastního osudu. Poučení se z vlastních chyb a nezdarů, schopnost být v přítomnosti, uvedení duchovních zkušeností do praxe.

Vítám každou novou zkušenost, která ke mně přichází, a beru si z ní poučení.