39 - Rescue Remedy (krizová esence)

23.10.2018

Rescue Remedy pomáhá při nedorozuměních, hádkách, nehodách, šoku, strachu, panice, velkých bolestech, popáleninách a dalších psychicky náročných problémech. Je vhodné ji použít před operací, a po operaci, před rozvodovým řízením, přijímacími zkouškami apod.

Tato esence je složena z esencí 6, 9, 18, 26 a 29.

Slíva třešňová (Prunus ceratostigma), plamének plotní (Clematis vitalba), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium), snědek chocholičnatý (Ornithogalum umbellatum)